صنایع سنگ پرتو از همان ابتدای فعالیت خود نگاه ویژه ایی برای ارایه سنگ در نقاط مختلف استان و حتی کشور داشته و با تخصص و دانش و تجربه روز تا کنون توانسته بخش عمده ای از نیاز استان را شامل پروژه های مختلف اجرایی در شهرکرد ، سامان ، فارسان ، کوهرنگ ، اردل ، بروجن و دیگر استان های تهران ، خوزستان ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و …. را برطرف کند .

همچنین بازاریابی در سایر استانها از برنامه های اصلی این مجموعه می باشد .

فهرست
باما در ارتباط باشید