سنگ ، سمبل استقامت و از نشانه های تمدن بشری و نماد ذوق ایرانیان است .

بشر از همان ابتدا با هوش و ذکاوت خود سنگ را سرپناه برای خانواده خود برگزید ، هم اکنون با گذشت قرن ها با افزودن ذوق و هنر بر پیکره سنگ از این نعمت الهی بهره های فراوانی می برد.

اعتقاد و باور بر این است که با ارایه برترین سنگها و تقدیم آن به هموطنان محترم ، نمای زیبای این شاهکار خلقت را پایدار سازیم و شهرزیبا و ایران خود را به جهانیان نمایان کنیم ما آمده ایم که با استعانت از درگاه حق تعالی بام ایران با سنگهای پرتو سنگ فروشی کنیم .

فهرست
باما در ارتباط باشید