معرفی پرسنل :

در شعب مختلف این واحد صنفی به طور مستقم و غیر مستقیم ۱۵ نفر مشغول بکار هستند که شامل مدیر ، فروشنده ، منشی ، حسابدار ، راننده ، انبار دار و کارگر می باشد .

لیست ماشین آلات و تجهیزات :

 • دستگاه حکمی بر
 • دستگاه کله بر
 • دستگاه ابزار نواری
 • دستگاه برش فرز
 • دستگاه کف ساب و بغل ساب
 • دستگاه گرد بر
 • ۳ دستگاه نیسان
 • پیکان بر
 • کامیون ۹۱۱
 • خاور ۸۱۳
 • و …
فهرست
باما در ارتباط باشید